AFTERMARKET

Graduate deltagere er valgt for 2020-2022.

Mål med graduate forløb

Deltageren vil få en grundig indsigt og træning i, hvordan K.W. Bruun Import A/S succesfuldt driver salget af reservedele, tilbehør og services gennem et selvstændigt forhandlernet. Et salg, hvor den direkte kunde er forhandlernettet, der sælger videre til slutkunder.

Efter endt ophold er deltageren trænet i K.W. Bruun Imports performancekultur, og hvordan vi målstyrer, udvikler og supporterer eftermarkedet for at sikre vækst og øgede markedsandele. Alt for at sikre økonomiske resultater.

Efter forløbet skal deltageren være i stand til at forstå og selvstændigt tilvejebringe planer, der sikrer vækst, ved hjælp af salgsfremmende tiltag som agilt arbejde med prisstrukturer, abonnementer og salgsstrategi. Deltageren skal på den baggrund have forståelse for og være i stand til at sammensætte succesfulde produkter og kampagner til eftermarkedet. Deltageren skal have grundig indsigt i og forståelse for salgstragten og vores operating model samt monitorering og udvikling af forhandlerne.

Rotationsplan:

Deltageren roterer mellem nedenstående 3 funktioner. Hovedvægten på opholdet vil være at arbejde med projekter og udvikling.

 • Reservedelssalg
 • Tilbehørssalg
 • Projekter

I alle afdelinger vil deltageren efter endt oplæring selvstændigt skulle fungere som projektleder i forbindelse med tværfaglige udviklingsprojekter

Reservedelssalg

- 3 måneder

Hosting Manager: Product Manager

Mål: Deltageren skal have en forståelse af markedsmekanismerne og være med til at drive et
projekt med prissammenligning (Momondo-like”)

EMNEOVERSIGT:

 • Afklaring af korrekte prispunkter
 • Analyser af markedspriser
 • Konsekvensanalyser – hvad sker der hvis prisen ændres
 • Samhandel med eksterne leverandører
 • Forhandlersupport

5 dages ophold på K.W. Bruun Logistik A/S, som er vores reservedelslager, for at opnå indsigt i
alle faserne på lageret:

 • Pluk af varer
 • Godsmodtagelse og indlagring
 • Returflow
 • Forhandlersupport
 • Identifikation og implementering af optimeringsforslag

Tilbehørssalg

- 4 måneder

Hosting Manager: Product Manager

Mål: Deltageren skal opbygge en kommerciel forståelse for salg og indtjening relateret til tilbehør og eftermarkedsydelser.

EMNEOVERSIGT:

 • Promotion og salgskampagner
 • Marketing
 • Samhandelsaftaler
 • Commercial policy
 • Performancemåling
 • Forhandleropfølgning

Projekter

- 17 måneder

Hosting Manager: Aftersales Director

Mål: Deltageren skal selvstændigt kunne varetage opgaver som projektleder samt stå for udvikling af nye produkter og services.

EMNEOVERSIGT:

 • Deltage som projektdeltager i projekter
 • Selvstændigt varetage rollen som projektleder
 • Projektudvikling
 • KPI styring
 • Leverandørforhandlinger
 • Implementering af aftaler
 • Samarbejde med øvrige afdelinger
 • Oplæg til markedsføring på udvalgte produkter og services
 • Identifikation af potentiale
 • I samarbejde med Procurement-afdelingen deltage i kontraktforhandlinger

Løbende evaluering

Deltageren vil løbende skulle foretage evaluering over opholdet og det indlærte samt fremsætte optimeringsforslag til arbejdsgange og/eller arbejdsmetoder samt forslag til nye produkter og services.

Der vil desuden løbende blive indlagt opgaver, som deltageren skal løse, for at sikre at der har fundet tilstrækkelig læring sted.

Afslutningsforløb

I de sidste 3-4 måneder af forløbet skal deltageren sideløbende med sit afdelingsophold arbejde på et afslutningsprojekt. Afslutningsprojektet skal være et produkt eller en service, som defineres i samarbejde med Aftersales Director, og som på afslutningsdagen præsenteres for topledelsen.

Kurser mv. i løbet af programmet

Deltagelse i kurser sker sammen med de øvrige graduates og evt. andre kolleger.

 • Personligt udviklingskursus for kommende ledere
 • Personligt udviklingskursus (3 x 2 dage)
 • Præsentations- og forhandlingsteknik
 • Interne workshops med cases som sikrer indsigt i Interdan’s øvrige forretningsområder:
   
  • Omkostningsoptimering
  • Business Intelligence
  • Marketing
  • PR
  • Retail Development
  • B2B
  • Billogistik
  • Teknik & Garanti
  • Procurement
Powered by Emply