INTERDAN DIGITAL

Graduate deltagere er valgt for 2020-2022.

Mål med graduate forløb

Deltageren vil få en grundig indsigt og træning i, hvordan Interdan Bil A/S’ digitale afdeling succesfuldt driver og udvikler vores digitale platforme. Efter endt ophold er deltageren trænet i Interdan Bil A/S’ performancekultur, og hvordan vi målstyrer, udvikler og supporterer kerneforretningen for at sikre vækst og øgede markedsandele. Alt for at sikre økonomiske resultater.

Efter forløbet skal deltageren være i stand til at forstå og selvstændigt tilvejebringe og eksekvere en digital mediestrategi, der leverer på aftalte KPI’er. Deltageren skal have grundig indsigt i og forståelse for digitale løsningsmuligheder og vores operating model og skal kunne navigere i værdikæden ift. såvel interne (forretningen) som eksterne stakeholders (forbrugerne).

Rotationsplan:

Deltageren vil skiftevis opholde sig i vores to teams Digital Kommunikation og Digital Innovation.

Der vil således være 3 ophold à 6 måneder i Digital Kommunikation og 2 ophold à 3 måneder i Digital Innovation.

Der vil evt. også blive tale om kortere ophold i fx Marketing og auto.nu (digital brugtvognsplatform).

Digital Kommunikation

- 3 x 6 måneder

Mål: Deltageren skal opbygge en grundig forståelse for digitale mediekanaler og hvordan disse spiller ind ift. både nu- og fremtidens bilkøb. Derudover er fokus på at opbygge kommercielle færdigheder, således at man har en forståelse for, hvordan de forskellige digitale indsatser kan påvirke forretningen.

EMNEOVERSIGT:

 • Digitale medier
 • SEM
 • SEO
 • Social Media
 • Programmatic
 • Konverteringsoptimering (CRO)
 • Optimering af medieinvesteringer
 • Marketing Automation
 • CRM
 • Data Management
 • Online Tracking
 • Digital Strategi
 • Målstyring & KPI’er
 • Effektdokumentation
 • Kampagneplanlægning

Digital Innovation

- 2 x 3 måneder

Mål: Deltageren skal opbygge en grundig indsigt i agile udviklings set-up og hvordan sådan et set-up skal biddrage til at udvikle fremtidens digitale platforme ift. alle aspekter af handel med biler og deraf relaterede produkter. Der arbejdes med teknisk projektledelse og dokumentation i forbindelse med udvikling af nye digitale services.

EMNEOVERSIGT:

 • Projektledelse af agile offshore udviklingsteams
 • Digitale løsningsmuligheder fra såvel en forretningsmæssig som teknisk vinkel
 • Udarbejdelse af løsningsbeskrivelser
 • Sprintplanlægning
 • Ressourceallokering
 • Agil udvikling
 • SCRUM
 • Dokumentation
 • Sikre overblik over igangværende projekter
 • QA Test

Løbende evaluering

Deltageren vil løbende skulle foretage evaluering over opholdet og det indlærte samt fremsætte optimeringsforslag til arbejdsgange og/eller arbejdsmetoder. Der kan tillige løbende indlægges cases, som deltageren skal løse, for at sikre at der har fundet tilstrækkelig læring sted. 

Afslutningsforløb

I de sidste 3-4 måneder af forløbet skal deltageren sideløbende med sit afdelingsophold arbejde på et afslutningsprojekt. Afslutningsprojektet skal være et optimerings/værdiskabende projekt, som defineres i samarbejde med Chief Digital Officer, og som på afslutningsdagen præsenteres for topledelsen.

Kurser mv. i løbet af programmet

Deltagelse i kurser sker sammen med de øvrige graduates og evt. andre kolleger.

 • Personligt udviklingskursus (3 x 2 dage)
 • Præsentations- og forhandlingsteknik
 • Interne workshops med cases som sikrer indsigt i Interdan’s øvrige forretningsområder:
   
  • Omkostningsoptimering
  • Business Intelligence
  • Marketing
  • PR
  • Retail Development
  • B2B
  • Billogistik
  • Eftermarkedet
  • Teknik & Garanti
  • Procurement
Powered by Emply