RETAIL OPERATIONS

Graduate deltagere er valgt for 2020-2022.

Mål med graduate forløb

Deltageren vil få en grundig indsigt og træning i, hvordan K.W. Bruun Import A/S succesfuldt udvælger og udvikler vores forhandlernet inden for salg af person- og varebiler samt reservedele og tilbehør.

Efter endt ophold er deltageren trænet i K.W. Bruun Imports performancekultur, og hvordan vi målstyrer, udvikler og supporterer forhandlernettet mod løbende vækst inden for performance og økonomiske resultater.

Efter forløbet skal deltageren være i stand til at forstå og kortlægge omverdenen med relevans for markedsføring og salg af biler samt reservedele og tilbehør i Danmark. Deltageren skal have grundig indsigt i og forståelse for salgstragten og vores operating model og skal kunne navigere i værdikæden ud mod vores forhandlerne.

Rotationsplan:
Deltageren roterer mellem nedenstående 4 funktioner.

Billogistik

- 6 måneder

Hosting Manager: Car Logistics Manager

Mål: Deltageren skal have en grundig indsigt i hele flowet fra bestilling af biler, og til de indregistreres. Denne forståelse skal skabe basis for at kunne arbejde med hele afdelingens processer og ad den vej sikre lavest mulige omkostninger og bedst mulige betingelser.

EMNEOVERSIGT:

 • Procesoptimering jf. ovenstående
 • Skabe bedre flow ved bestilling af biler i forhold til stamdata
 • Leverandøropfølgning – fx. transport/havne, klargøring og fortoldning
 • Forhandlerkontakt

Forhandlerudvikling - Salg af nye biler

- 6 måneder

Hosting Manager: Retail Operations Director

Mål: Deltageren skal opbygge en grundig indsigt i markedsføring af biler via mærkenetværk, herunder den vertikale struktur. Der arbejdes med måling og styring af netværket med struktureret tilgang til processer, best practice og KPI måling. Endelig er salgseffektivitet i højsædet med konverteringsrater gennem salgstragten. Ligeledes er der fokus på performance coaching og forretningsudvikling hos den enkelte forhandler. 60% af tiden vil blive tilbragt i marken med forhandlerbesøg og -aktiviteter.

EMNEOVERSIGT:

 • Vertikal værdikædestruktur
 • Forhandlernetværk, besøg
 • Rapportering og handlingsplaner
 • Målstyring & KPI’er (Business Intelligence)
 • Praktisk anvendelse hos forhandler af kundetilfredshed (CSI)
 • Dealer Excellence
 • CRM, salgstragt og konverteringseffektivitet
 • Praktisk anvendelse hos forhandler af mystery shopping
 • Forhandlermøder og planlægning
 • Deltagelse i Academy aktiviteter

Forhandlerudvikling - Eftermarkedet

- 6 måneder

Hosting Manager: Network Manager Aftermarket

Mål: Deltageren skal opbygge en grundig indsigt i forhandlerudvikling, forhandlerstyring og målopnåelse i mærkenetværket af værksteder. Der arbejdes med måling og styring af netværket med struktureret tilgang til processer, best practice og KPI måling. I de første 2-3 måneder skal deltageren bistå i udviklingen af området samt deltage i forhandlerbesøg med regionschefsteamet for at opbygge solidt fagligt niveau. I de sidste 3-4 måneder er det målet, at deltageren skal være ansvarlig for en række forhandlere og på den måde opbygge konkret hands-on erfaring.

EMNEOVERSIGT:

 • Generel værdikædeforståelse af eftermarked og K.W. Bruun samt værkstederne
 • Value drivers for eftermarked
 • Forhandlernetværk
 • Målstyring & KPI’er (Business Intelligence)
 • CSI
 • AMS

Retail Development & Retail Finance

- 6 måneder

Hosting Manager: Manager Retail Development & Retail Finance

Mål: Deltageren skal have en grundig indsigt og træning i administration, koordinering og
udvikling af PSA forhandlere.

EMNEOVERSIGT:

 • Finansieringssamarbejde
 • Mystery shopping – setup, opfølgning og udvikling
 • CSI-analyser
 • CI og interiør. Koordinering og balancering mellem forhandlerønsker og fabrikskrav
 • Forhandleradministration inkl. opstarter, nedlukning etc.
 • Kontraktadministration
 • Tværgående projekter

Løbende evaluering

Deltageren vil løbende skulle foretage evaluering over opholdet og det indlærte samt fremsætte optimeringsforslag til arbejdsgange og/eller arbejdsmetoder. Der kan tillige løbende indlægges cases, som deltageren skal løse, for at sikre at der har fundet tilstrækkelig læring sted.

Afslutningsforløb

I de sidste 3-4 måneder af forløbet skal deltageren sideløbende med sit afdelingsophold arbejde på et afslutningsprojekt. Afslutningsprojektet skal være et optimerings/værdiskabende projekt, som defineres i samarbejde med Retail Operations Director, og som på afslutningsdagen præsenteres for topledelsen.

Kurser mv. i løbet af programmet

Deltagelse i kurser sker sammen med de øvrige graduates og evt. andre kolleger.

 • Personligt udviklingskursus for kommende ledere
 • Personligt udviklingskursus (3 x 2 dage)
 • Præsentations- og forhandlingsteknik
 • Interne workshops med cases som sikrer indsigt i Interdan’s øvrige forretningsområder:
   
  • Omkostningsoptimering
  • Business Intelligence
  • Marketing
  • PR
  • Retail Development
  • B2B
  • Billogistik
  • Eftermarkedet
  • Teknik & Garanti
  • Procurement
Powered by Emply