SALG & PRODUKT

Graduate deltagere er valgt for 2020-2022.

Mål med graduate forløb

Deltageren vil få en grundig indsigt og træning i, hvordan K.W. Bruun Import A/S succesfuldt udvælger og udvikler vores forhandlernet inden for salg af det pågældende PSA Brands person- og erhvervsbiler. Efter endt ophold er deltageren trænet i K.W. Bruun Import’s performancekultur, og hvordan vi målstyrer, udvikler og supporterer forhandlernettet mod løbende vækst inden for performance og økonomiske resultater.

Efter forløbet skal deltageren være i stand til at forstå og kortlægge omverdenen med henblik på prissætning, markedsføring og salg af biler i Danmark. Deltageren skal på den baggrund have forståelse for og være i stand til at sammensætte succesfulde produkter og kampagner med tilhørende prisberegninger. Deltageren skal desuden have grundig indsigt i og forståelse for salgstragten og vores operating model.
 

Rotationsplan:
Deltageren vil skiftevis opholde sig i Salg & Produkt og Forhandlerudviklingsafdelingen. Der vil således være 3 ophold à 6 måneder i Salg & Produkt og 2 ophold à 3 måneder i Forhandlerudviklingsafdelingen.

Der vil evt. også blive tale om kortere ophold i fx Billogistik, Business Intelligence og Retail Operations.

Salg & Produkt - udvalgt PSA brand

- 3 x 6 måneder

Mål: Deltageren skal opbygge en grundig markeds- og kundeforståelse for det danske bilmarked. Derudover er fokus på at opbygge kommercielle færdigheder, således at salget kan stimuleres.

Endelig skal der opbygges færdigheder med forecast, prisberegning og produktviden.

EMNEOVERSIGT:

 • Konkurrence
 • Prissætning
 • Afgifter
 • Bilsegmenter
 • Salgskanaler (Finansiering, PL, Kontant, Udlejning)
 • Markedspositioner
 • Kundesegmenter
 • Pris/mængde-sammenhænge
 • Product lifecycle management
 • Prisstrategi
 • Marketingmix: Priselementer, prissætning, trapper på tværs af modeller
 • Produkt/versions animering
 • Promotion/Call to action
 • Salgskonvertering / ROI på MarComm
 • Speed to market
 • Træning af sælgere
 • Modellancering
 • Konkurrentovervågning

Forhandlerudvikling - udvalgt PSA Brand

- 2 x 3 måneder

Mål: Deltageren skal opbygge en grundig indsigt i markedsføring af biler via mærkenetværk, herunder den vertikale struktur. Der arbejdes med måling og styring af netværket med struktureret tilgang til processer, best practice og KPI måling. Endelig er salgseffektivitet i højsædet med konverteringsrater gennem salgstragten.

EMNEOVERSIGT:

 • Vertikal værdikæde struktur
 • Forhandlernetværk
 • Målstyring & KPI’er (Business Intelligence)
 • Kundetilfredshed (CSI)
 • PSA Dealer Excellence
 • CRM, Salgstragt og konverteringseffektivitet
 • Mystery Shopping
 • Forhandlermøder og planlægning
 • Forhandler kontrakter
 • Salgs- & Leveringsbetingelser og Commercial Policy
 • PSA Academy
 • Incentives & belønningssystemer
 • Corporate Identity
 • Finansiering

Løbende evaluering

Deltageren vil løbende skulle foretage evaluering over opholdet og det indlærte samt fremsætte optimeringsforslag til arbejdsgange og/eller arbejdsmetoder. Der kan tillige løbende indlægges cases, som deltageren skal løse, for at sikre at der har fundet tilstrækkelig læring sted. 

Afslutningsforløb

I de sidste 3-4 måneder af forløbet skal deltageren sideløbende med sit afdelingsophold arbejde på et afslutningsprojekt. Afslutningsprojektet skal være et optimerings/værdiskabende projekt, som defineres i samarbejde med brand direktøren for PSA Brandet, og som på afslutningsdagen præsenteres for topledelsen.

Kurser mv. i løbet af programmet

Deltagelse i kurser sker sammen med de øvrige graduates og evt. andre kolleger.

 • Personligt udviklingskursus for kommende ledere
 • Personligt udviklingskursus (3 x 2 dage)
 • Præsentations- og forhandlingsteknik
 • Ophold hos forhandler (2 x 5 dage)
 • Interne workshops med cases som sikrer indsigt i Interdan’s øvrige forretningsområder:
  • Omkostningsoptimering
  • Business Intelligence
  • Marketing
  • PR
  • Retail Development
  • B2B
  • Billogistik
  • Eftermarkedet
  • Teknik & Garanti
  • Procurement
Powered by Emply